oktober 22, 2020

Svenska

Analys av komplext sammansatta prover ger en stor mängd data och det kan därför vara svårt att jämföra två prover.
I ChromeCompare+ har man använt sig av kemometri för att visualisera dessa data.

English

Analysis of complex composite samples provides a large amount of data and it can therefore be difficult to compare two samples. In ChromeCompare +, chemometry has been used to visualize this data.

 

oktober 19, 2020

Den här veckan 43 är speciell för mig. Hade bokat in mig till München i April för besök på Analytica, man bytte datum till denna vecka och nu vipps så är konferensen virtuell.

Har provat att både besöka "booth" och att chatta med personer samt delta i föreläsningar och presentationer. Blandade känslor men jag saknar personliga kontakten.

 In English

This week is special to me. I had booked flight for myselfe to Munich already in April for a visit to Analytica, they changed the date to this week and now the conference is virtual. Now I have tried it, both visiting the "booth" and to chat with people and participate in lectures and presentations. Mixed feelings but I lack personal contact.

oktober 6, 2020
01
03

För alla som jobbar med analys av okända ämnen

Det kombinerade Wiley/NIST biblioteket är det största bibliotek som finns när det gäller GC/MS EI spektra, som för övrigt är enda standardiserade "fingeravtrycks" databasen. Sökbar på en mängd olika sätt, vi ger er gärna vägledning.. Men inte nog med det nu inkluderar den även MS/MS och LC/MS spektra.

To all of you working with non-target analysis

The combined Wiley / NIST library is the largest library in terms of GC / MS EI spectra, which is the only standardized "fingerprint" database. Searchable in a variety of ways, we are happy to give you guidance .. But not only that now it also includes MS / MS and LC / MS spectra.

Dessutom finns MassWorks som extra hjälp

MassWorks är en unik programvara som med hjälp av isotopprofilen kan ge er rätt molekylformel sammansättning även från quadrupoleinstrument.
Fungerar både för GC/MS och LC/MS.

In addition, MassWorks is available as extra help

MassWorks is a unique software that with the help of the isotope profile can give you the right molecular formula composition also from quadrupole instruments. Works for both GC / MS and LC / M

02
04
05
september 21, 2020

Kurser i GC/MS & LC/MS

Detta år har inte varit likt något annat med en Coronaepidemi som gjort att vi inte vågat ha kurser eller annan utbildning. Men vi har fått flera förfrågningar om kurser och därför vi håller fortfarande dörren öppet mot våra samarbetspartners i Malmö/Lund och Stockholm. Förutom det vi presenterar under kursers så planerar vi att ha en kurs i metodutveckling med allt från söka litteratur, sätta upp metod och därefter validera och utvärdera resultaten.  Men vi kan mer efter ett helt liv på lab.
GC, LC, GC/MS, LC/MS och MS/MS mm.

doc_01

Training in GC/MS & LC/MS

This year has not been like anything else with a Corona epidemic that has made us not dare to have courses or other education. But we have received several inquiries about courses and therefore we will still keep the door open to our partners in Malmö / Lund and Stockholm. In addition to what we present at our web site courses, we plan to have a course in method development with everything from searching for literature, setting up a method and then validating and evaluating the results. But we can do more after a lifetime in the lab.

GC, LC, GC / MS, LC / MS and MS / MS etc.


 

Analys av lättflyktiga ämnen i kropp, miljö eller olika material

Luftanalyser (head space) innebär oftast att man behöver anrika provet för att få tillräcklig koncentration. Detta kan ordnas på olika sätt antingen genom att fokusera provet i en kylfälla, utnyttja SPME (solid phase micro extraction) eller någon av varianterna Arrow eller Hi-Sorb som kan anrika provet upp till 100 gånger. Om man kombinerar detta med en kylfälla får man samma känslighet i en GC/MS analys som i nosen hos en hund.
Har man olika material kan man använda en ”micro chamber” i kombination med termisk desorption.
Allt detta kan man automatisera antingen med en CTC-Pal eller Centri som är ett fullfjädrat multidimensionellt instrument för att hantera olika typer av prover.

Med lång erfarenhet av analysinstrument kan vi hjälpa er med att skaffa rätt utrustning.
Just nu representerar vi Markes & SepSolve men vi jobbar även med andra.

Analysis of volatile substances in the body, environment or various materials

Air analysis (head space) usually means that you need to enrich the sample to get sufficient concentration. This can be arranged in different ways either by focusing the sample in a cooling trap, using SPME (solid phase micro extraction) or one of the variants Arrow or Hi-Sorb which can enrich the sample up to 100 times. If you combine this with a cooling trap, you get the same sensitivity in a GC / MS analysis as in the nose of a dog.

If you have different materials, you can use a "micro chamber" in combination with thermal desorption.

All this can be automated either with a CTC-Pal or Centri which is a full-fledged multidimensional instrument for handling different types of samples.


 

GC, LC eller MS vi hjälper er!

Med mångårig erfarenhet av separation av olika förening med hjälp av både GC och LC framför allt i kombination med MS så hjälper vi er till rätt val av utrustning. Som oberoende företag kan vi välja bästa kombination av instrument för just ert behov.

Rise

GC, LC or MS we help you!

With many years of experience in separation of different compounds with the help of both GC and LC, especially in combination with MS, we help you to make the right choice of equipment. As an independent company, we can choose the best combination of instruments for your specific needs.


 

Mjukvaran gör skillnaden!

Vi har programvaror för GC, LC och MS men kanske framför allt för att utvärdera resultaten.
Samma programvara för att hantera GC. eller LC-data med fantastisk utvecklingspotential oavsett fabrikat då är Clarity valet.
MassWorks kan ge samma information om kemisk sammansättning från en quadrupole-MS som från ett betydligt dyrare instrument.
ChromeSpace kan hantera data i många dimensioner så som GC*GC/Tandem-MS.
Men sist men inte minst MS-bibliotek från NIST eller Wiley.

chlorophenol

Your software make the difference!

We have software for GC, LC and MS but perhaps above all ability to evaluate the results.
The same software for managing GC- or LC-data with fantastic development potential regardless of brand then Clarity will be the choice.
MassWorks can provide the same chemical composition information from a quadrupole MS as from a much more expensive instrument.
ChromeSpace can handle data in many dimensions such as GC * GC / Tandem-MS.
But last but not least MS library from NIST or Wiley.

.


 

april 29, 2020

Free Webinar 5 May @9:00 or 17:00 (CET)

Sep_May

The accurate identification of biomarkers in biological samples – such as volatiles in breath, saliva and urine – has the potential to provide rapid, minimally-invasive disease diagnosis. However, diagnostic compounds are rarely of high abundance in these complex matrices, so a sensitive and comprehensive approach is required to discover the maximum number of compounds in a realistic run time.

By attending this webinar you will...

 • Find out how thermal desorption (TD) provides sample security and integrity in breath biomarker workflows.
 • See how two-dimensional GC allows you to discover more from your samples.
 • Learn about the advantages of BenchTOF™ mass spectrometers for sensitive detection and confident identification.
 • See real world examples for robust and repeatable biomarker discovery.
april 14, 2020
Petro

These webinars were recorded and will shortly be available here.

In this webinar a dearomatization process will be described, whereby fuel streams in which aromatics and alkyl compounds are present, are subjected to ring-opening processes in order to improve the fuel stream features looking at gaining better ignition properties as much as minimizing the particulate emissions.

There is a need to monitor the entire process to ensure the desired reaction has occurred – this involves complex samples containing many chemical classes, such as mono-aromatics, trace polyaromatics (reactives), as well as the product naphthenes and paraffins. Here, GC×GC coupled with parallel detection by TOF MS/FID will be shown to provide confident identification and robust quantitation at each stage of the process.

By attending this webinar you will...

 • Learn the value of GC×GC with parallel detection by TOF MS and FID.
 • See how GC×GC offers the unique possibilities for detailed petrochemical fingerprinting.

Learn how cutting-edge analytical techniques can reveal hidden information from complex samples.

 


 

FAT

The analysis of fatty acid methyl esters (FAMEs) in food is important in order to measure nutritional content. Most important is the qualitative and quantitative measurement of cis/trans fatty acids. However, conventional 1D GC struggles to resolve all components.

GC×GC is capable of full separation and identification of FAMEs based on both carbon number and degree of unsaturation. This webinar will describe the benefits of parallel detection with time-of-flight mass spectrometry (TOF MS) and flame ionisation detection (FID) for confident identification of targets and non-targets, as well as robust quantitation.

By attending this webinar you will...

 • Learn the value of GC×GC-TOF MS for food analysis
 • See how GC×GC offers the unique possibility for detailed FAMEs profiling and effective fingerprinting of complex samples

Learn how cutting-edge analytical techniques can reveal hidden information from complex food samples

februari 19, 2020
STFI_4

1971
STFI (numera Rise). Startade MS-banan här med en PerkinElmer 270 Dubbelfokuserande magnetinstrument för analys via "solid inlet" GC/MS, packade kolonner.
2020
Tillbaka på samma ställe men nu kurs i GC/MS på en Agilent MSD.

 

1986

1986
Utbildning i MS/MS på University of Florida, USA.
På bilden Jodie Johnson som tillsammans med Rick Yost var bland de första att använda quadrupole MS/MS.
På bilden även Folke Österberg.

Första quadrupole MS/MS systemet i Sverige fick vi till STFI både för GC/MS/MS & LC/MS/MS.

2020-02-17

2020
Med nästan 50-års erfarenhet av MS och mer än 30 år med utbildning i masspektrometri så höll vi kurs i Grundläggande Masspektromtri hos Kovalent i Kungens Kurva, Stockholm.
Nästan 20 personer deltog i utbildningen och fick höra både nostalgi, historia samt grunderna i både
GC/MS och LC/MS.

februari 12, 2020
kov01

Kostnad: 4 500 SEK som inkluderar lunch, kaffe/te samt kurscertifikat. 

Chemalys och Kovalent bjuder in er till endagskurs i Stockholm

Plats: Kovalent AB, Kungens Kurva
Datum: 2020-02-17
Tid: 09:00-17:00

Kursprogram:

Vad är ett MS-system?

 • Kromatografi/separation
 • Introduktion/interface
 • Jonisation
 • Masseparation
 • Detektion
 • Utvärdering
 • Krav på lokal

Under kursen behandlas olika applikationer, olika jonisationstekniker samt olika typer av masspektrometri-system.

Kursledare: Jan Nordin

Jan Nordin har utbildat i kromatografiska tekniker i över 30 år. Men har arbetat praktiskt med kromatografi och masspektrometri i snart 50 år så något borde finnas att lära ut.  Arbetade tidigare som analytisk kemist inom klinisk farmakologi och drev under många år eget kontraktslaboratorium. Läs mer på Chemalys.

 

Anmälan till : jan.nordin@chemalys.se