augusti 10, 2021

Även om sommaren inte är slut så börjar det bli dax att planera för hösten. Pandemin ligger som ett lock över oss men fler och fler blir vaccinerade och därmed öppnas samhället sakta.

Chemalys har som litet företag fokus på just era frågeställningar och försöker hjälpa er via vårt stora nätverk.

I och med vårt samarbete med SepSolve, Markes och Kovalent kan vi skräddarsy instrument för era applikationer.

micro chamber
micro chamber
Centri
Centri
BenchTof 2
BenchTof 2
13-QTof
food
07-environment
08-fragances odur
09-forensic

Software

12-Wiley
11-Massworks

Programvara som kan ge rätt identifiering även på ett lågupplösande instrument.
Men förbättrar även data från högupplösande instrument.

10-GCid

Automatisk kalibrering och identifiering av okända substanser med hjälp av både Massworks och NIST/Wiley biblioteket.

april 28, 2021

Det händer en hel del på GC/MS fronten både när det gäller instrument och inte minst programvaror.

Vill du ha mer av dina GC - MS analyser? Moderna laboratorier måste ständigt anpassa sig för att hantera nya analytiska utmaningar och ständigt ökande arbetsbelastning, samtidigt som dataförtroendet förbättras och ägandekostnaderna minskas. Missa inte detta spännande lanseringswebinar där vi kommer att avslöja hur nästa generation BenchTOF-masspektrometrar hanterar dessa utmaningar.

 

Torsdag 6 maj

9:00-10:00

Registrera genom att klicka på bilden.

januari 20, 2021

En masspektromer, speciellt en TOF kan generera data upp mot 200Hz vilket ger en väldig möngd data att analysera. Om man dessutom komplicerar det hela med att ta luftprover som koncentreras och sedan separeras på två olika GC-kolonner med efterföljande Tof/MS så kan det behövas "dataögon" för att observera skillnaderna mellan två prover. I postern nedan så har vi använt kemometri med programmet ChromeCompare+. På måndag 25/1 kommer jag att vara tillgänglig för frågor via Zoom och NSMS.

NSMS_jpeg
januari 4, 2021

Abstract from Chemalys

Uncovering hidden compositional changes in breath profiles using untargeted chemometric workflows

Jan Nordin1, Laura McGregor2, David Bowman3, Anthony Buchanan1 and Bob Green2

1Chemalys, Dalarö, Sweden

2SepSolve Analytical, 4 Swan Court, Hampton, Peterborough, UK

3SepSolve Analytical, 826 King Street, Waterloo, Ontario, Canada

 

 

Volatile organic compounds (VOCs) emitted in breath have great potential for use in non-invasive disease diagnosis. This is largely due to the discovery of so-called ‘biomarkers’, which provide indicators of normal or abnormal states.

In large scale clinical trials, hundreds of samples may be collected across multiple sites (e.g. clinics or hospitals) over the course of many weeks. During this biomarker discovery phase, an incorrect identification can compromise the validity of an entire trial, meaning that both robust analytical techniques and confident data mining are required.

Thermal desorption (TD) coupled with GC–MS is known as the ‘gold standard’ for breath analysis, due to its ability to capture a complete breath profile with high sensitivity. Here, we combine TD with advanced separation and detection by GC×GC–TOF MS to gain greater insight into sample composition.

However, data acquisition is just the beginning – the information-rich chromatograms must then be transformed into meaningful results. Here, we demonstrate the use of a powerful data mining and chemometrics platform to automatically find the significant differences in complex datasets and to create statistical models to predict the class of future samples.

Firstly, chromatographic alignment accounts for retention time drift over the course of the study and minimises the risk of false hits. Next, feature discovery is performed on the raw data to find significant changes across sample classes. In metabolomics matrices, the diagnostic compounds are rarely of high abundance - by adopting a raw data approach, trace peaks are not overlooked. Additionally, the use of raw data enables automated workflows to be adopted, minimising laborious pre-processing steps and speeding up analytical workflows.

We will demonstrate how these innovative tools can allow automated untargeted workflows to be adopted, minimising laborious pre-processing steps and accelerating analytical workflows.

december 9, 2020

MSVision och Chemalys nya servicepartners

Chemalys har många års erfarenhet av masspektrometri och vet att underhållsservice är viktig men på många äldre system har de stora leverantörerna slutat att ge service.
Den svagaste länken när det gäller äldre system är datorer, programvara och reservdelar.
MSVision har koll på allt detta.

MSVision and Chemaly's new service partner

Chemalys has many years of experience in mass spectrometry and knows that maintenance service is important, but on many older systems the large suppliers have stopped providing service. The weakest link when it comes to older systems is computers, software and spare parts. MSVision is aware of all this.

Nu under alla corona restriktioner är det svårt att resa men tillsammans har vi löst detta genom att personal från Chemalys finns vid instrumentet lokalt och att MSVisions experter finns tillgängliga "on line" via video och exempelvis Team Viewer.

Vi kan via MSVision ge support på Thermo, Sciex och Waters.
en även
Agilent via Kovalent.

Service
Technoogy
Instrument
shop
oktober 22, 2020

Svenska

Analys av komplext sammansatta prover ger en stor mängd data och det kan därför vara svårt att jämföra två prover.
I ChromeCompare+ har man använt sig av kemometri för att visualisera dessa data.

English

Analysis of complex composite samples provides a large amount of data and it can therefore be difficult to compare two samples. In ChromeCompare +, chemometry has been used to visualize this data.

 

oktober 19, 2020

Den här veckan 43 är speciell för mig. Hade bokat in mig till München i April för besök på Analytica, man bytte datum till denna vecka och nu vipps så är konferensen virtuell.

Har provat att både besöka "booth" och att chatta med personer samt delta i föreläsningar och presentationer. Blandade känslor men jag saknar personliga kontakten.

 In English

This week is special to me. I had booked flight for myselfe to Munich already in April for a visit to Analytica, they changed the date to this week and now the conference is virtual. Now I have tried it, both visiting the "booth" and to chat with people and participate in lectures and presentations. Mixed feelings but I lack personal contact.