november 22, 2017

Hur identifierar man okända föreningar ?

Chemalys har under mer än 20-år bedrivit utbildning i masspektrometri och poängterat att ett masspektrum är som ett fingeravtryck på en specifik substans.

De flesta känner till NIST-biblioteket som kan fås som option till de flesta GC/MS-system på marknaden och detta hanteras av Wiley men det finns mer referenser.

Nu har Wiley och Chemalys enats om att hjälpas åt i Norden

GC/MS LC/MS & MS/MS

w-01
w-o3

Wiley & NIST över 1,6 milj spektra

Sammanslaget NIST & Wiley får vi största databasen med både GC/MS och LC/MS spektra.

w-06

GC/MS av gifter och föroreningar 2016

Kliniska och kriminaltekniska applikationer.
10 430 spektra och 7 800 metaboliter.

w-10

 GC/MS Lukt & smak, terpener.

3 462 sprktra av lika många föreningar inklusive RI från 5 olika kolonner.

w-02

Wiley GC/MS 775 000 spektra

Största GC/MS biblioteket med 4 replicate på var förening och innehåller över 599 700 unika föreningar.Accurate MS från TOF-instrument

w-07

GC/MS av gifter, föroreningar och dess metaboliter 2017.

En databas för kliniska och kriminaltekniska applikationer.

w-11

GC/MS av pesticider med RI

1 300 spektra från pesticider i 20 klasser

w-05

NIST-EPA GC/MS-306 000 LC/MS-652 475

Ovan ser ni hur många spektra som finns i databasen. Till detta kommer retentions index för ca 400 000 föreningar.

w-08

GC/MS av Designer Drugs

Innehåller 25 114 spektra över 19 665 unika föreningar

w-12

 GC/MS på lipider

430 spektra av lipider

w-04

NIST MS/MS

Med över 650 000 MS/MS spectra. Nytt i 2017 är MS/MS spektra på metaboliter, läkemedel, peptider, socker, lipider etc.

w-09

GC/MS av psykologiskt aktiva substanser.

innehåller 4 000 spektra av läkemedel, steroid hormoner etc.

w-13

 GC/MS av VOC i mat

1 500 spektra

w-14

GC/MS av pectisider 2009

1 200 spektra.

w-15

LC/MS/MS

ca 10 000 spektra i både positiv och negative mode.  Framför allt för kriminalteknik.

w-16

13C NMR av org föreningar

Framtagen framför allt för klinisk och toxikologisk verksamhet. Ca 268 000 spectra.

w-17

Identifiering av naturliga föreningar

ca 43 700 föreningar för att kontrollera om föreningen tidigare blivit studerad för antimikrobiologisk aktivitet.

november 15, 2017
01-markes

I år firar både Chemalys och Markes 20-års jubileum.

Låt oss hjälpa dig med att uppfylla ny regulatoriska krav från myndigheterna.

Nedan visar vi tre video-filmer som rör materialtester, isolermaterial och inomhusluft i bilar.
Här finns regler för hur mycket lättflyktiga organiska föreningar (VOC) som får släppas ut. Detta för att minska exponering av ämnen som kan ge ohälsa.

september 4, 2017

Oavsett om du vill analysera luftprover direkt eller samla i påse eller gascylinder så fungerar denna lösning.

M_11
adv_101
  • Hanterar C2-C44
  • US EPA Method TO-15.
  • Chinese EPA Method HJ 759.
  • CIA-advantage har 27 ingångar för analys av prover
  • Kori kan hantera lättflyktiga ämnen med upp till 100% luftfuktighet
  • Unity samlar upp provet och anrikar.
adv_102
augusti 18, 2017

Micro chamber /test kammare för olika typer av material

En lite introduktion till användningsområde för "micro chamber".

Dynamisk Head Space för test av lättflyktiga ämnen från olika typer av material.

Test av inredning i bilar / VIAQ 

Det finns regulatoriska krav på test av olika material i bilinredningar, här en kort sammanfattning.

Även test av byggmaterial är nu reglerat.

Det finns en uppsjö av ämnen som kan påverka hälsan och genom att testa och visa att man uppfyller kraven så har man gjort vad man kan för en "ren miljö".

Ett exempel är Polyuretanskum som används för isolering. 

 

juni 27, 2017

Rigol är ett kinesiskt företag och en av världens största tillverkare av digitala oscilloskop. Men man har även en "Life Science" division som tillverkar HPLC och ligger i samma industrikvarter som exempelvis  Thermo och Agilent. Detta gör att man har samma underleverantörer som sina konkurrenter. Lägg till detta att man har egen elektroniktillverkning för styrning av analysinstrumenten.

Rig-4
L-3500_UVD
Rig_1
L-3520_DAD
Rig-2
L-3535_ELDS
Rig-3
L-3560_RID
rig-5
rigol-7

Ett UPLC-system som klarar 9000 psi.

Finns i flera utföranden med olika typ av pump, injektor och detektor.

Men till halva priset av motsvarande från de större leverantörerna.

rigol_cert
maj 12, 2017
Kurs_01

Preliminärt planerar Chemalys att tillsammans med Smile Incubator

erbjuda kurser i gaskromatografi masspektrometri (GC/MS)

Kursen blir en tvådagarskurs med både teori och praktik. Vi kommer att använda oss av en Agilent GC/MS (MSD) och gå igenom både kromatografi och masspektrometri.

Tid: 21-22/9 preliminärt.

smile1

Kursinnehåll

allmän GC

En genomgång av principer för kromatografi och i synnerhet gaskromatografi.

val av gaser

Vi går igenom både val av gaser och hur vi installerar ett system med regulatorer etc.hidden content

injektor

Olika typer av injektorer och injektionstekniker.

kolonn val och några exempel

Vi kikar på hur vi bygger en metod, kolonn val, behov av derivatisering

temperaturinställningar

Vi går igenom inställningar och hur vi kan utnyttja programering av temperatur för separation.

jonisation

EI respektive CI kommer att behandlas. Genomgång av jonkälla och hur vi kan utföra underhåll.

quadrupole MS

Teori som omfattar funktionen av en quadrupole-MS

prover

Vi kör prover. Ni kan ha med upparbetade prover som vi testar, i övrigt kör vi övningar på testsubstanser.

utvärdering av resultat.

Vi utvärderar våra resultat och hoppas kunna köra prover både för kvalitativa och kvantitativa analyser.

 

maj 5, 2017

Med ett forskningsförflutet inom massa & papper och därefter många år inom GC & GC/MS med applikationer både från luft och vätskor vill vi nu rikta blicken mot vad man kan göra med head space.

M_15

Dynamiskt

che_90

Statiskt


 

Hur skall man nu göra?

  • Samla materialet i en påse, köra GC med gasprovtagningsventil.
  • Ha materialet i en vial som upphettas och sedan överförs till en GC.
  • Samla materialet på ett sorbtionsrör ex. Tenax som sedan upphettas med Termisk desorption.

Vårt förslag !

M_2

Små provkoppar i rostfritt eller aluminium medger enkel hantering av provet.

Mikro-kammaren tillsluts och värms upp de lättflyktiga ämnena transporteras sedan med bärgasen till ett sorptionsrör.

Stor flexibilitet kan uppnås genom att man värmer olika material exempelvis från material i en bil-kupé.

Mikro-kammaren har också insats för att kunna analysera bara en sida av exempelvis kartong.

 

M_11

Flexibiliteten och känsligheten är de största fördelarna med detta koncept

M_12
S_4

Vår TOF-MS är anpassad för GC med snabba förlopp.

Möjlighet till GC*GC

Tandem Ionization för ökad möjlighet till identifiering.

 

unity_60

Basenhet - Unity-xr


 

che_91

Autoinjektor för 100 st sorptionsrör.


 

che_92

Hi GC 9020

Vår mest avancerade GC till en bråkdel av konkurrenters pris.

 


 

Provtagning

Samla in prover

sorbenter

Olika sorbenter för olika applikationer

tillsätt standard eller köp färdigt

Tillsätt standard för kvanitativ head-space

maj 4, 2017

We have a new colleague!

Building on our successful year 2016 we now have a new colleague working at Hyperions. Jan Nordin joined the Hyperions Family from April 17. Jan is probably well known for many of you already, for the ones who does not know Jan here is a link to his Linkedin

This mail was sent out to Hyperions customers.

_____________________________________________________________________________________

Training courses

By merging our training course program together with Chemalys we have increased our portfolio of training programs. Please see link to Chemalys for the program here.

If there is a training you miss and would be interested to join, let us know and we can tailor one for you.

_____________________________________________________________________________________

You can now lease you analytical systems from Hyperions!

Why buy a system when you can lease the system including warranty and PM's ?

_____________________________________________________________________________________

Complete Rigol L-3000 HPLC - 885 EUR/month

Complete LC, Rigol L-3000 LC system, Quaternary pump, UV, Autosampler, PC and software for 885 EUR/Month*

*Conditions: Ex VAT, 26 months, 10% rest value, 3 years full warranty including 2 PM visits

_____________________________________________________________________________________

Complete GC System with Dual FID - 468 EUR/month

Complete GC, Hyperions HIGC9010+, Dual FID, Dual capillary inlet, PC and software for 468 EUR/month*

* Conditions: Ex VAT, 36 months, 10% rest value, 3 years full warranty including 2 PM visits

_____________________________________________________________________________________

Do you want Accurate Mass and Ion Mobility in your lab?

We have a fully refurbished Waters Synapt G1 IMS mass spectrometer with 1 year warranty and full specification for sale.

To learn more about our attractive price on this Synapt G1 please contact us on the following link info@hyperions.co.

OBS! There is only one system for sale.

_____________________________________________________________________________________

Who are Hyperions?

Hyperions is a new a laboratory supplier who started its business in April 2016. We operate our business with focus on customer satisfaction and long term relationship.

With our long experience from this market we feel well suited for bringing new high quality brands on to the European market.

We have certified engineers available for installation, service and maintenance.

We encourage you to take a look around on our webpage www.hyperions.eu to explore our portfolio of products. It will continuously be extended and our web shop is already under development.

Products you can find at the homepage are: HPLC, GC, MALDI, SIMS, UV-VIS, ELSD, AAS, Process Monitoring, Gas Generators, Lab Furnitures, New Technology, Training courses and soon Accessories for LC and MS.

Hope to see you soon or hear from you soon,

 

Kennet Joelsson                  Steen Pontoppidan                     Jan Nordin

kj@hyperions.co                  sp@hyperions.co                         jn@hyperions.co

+46 723 870264                   +45 4040 4501                            +46 704 137898

 

You are receiving this information because you are subscribed to our newsletter with address jn@hyperions.co. You can unsubscribe from our newsletters by clicking this link.
maj 2, 2017

Kemiska ämnen i "sjuka hus!

Genom att klicka på bilden kommer du till Arbets & miljömedicins blogg i Linköping.

Att samla in luftprover på ex. Tenax-rör och därefter använda Termisk Desorption i kombination med GC/MS för att identifiera ämnena är en vedertagen teknik för analys a sjuka hus.

Chemalys kan tillhandahålla både kunskap och utrustning för denna typ av analys.

xx