augusti 21, 2019

Programvara för GC*GC

Torsdag 29 augusti kl hade vi ett vi ett Webinar om detta.

Att arbeta med analys av okända föreningar (non target analysis) kan vara knepigt men med rätt verktyg så är det betydligt enklare än du tror.

ChromSpace en programvara från SepSolve hanterar och jämför data i flera dimentioner som för GC*GC data.

Vi gick igenom

  • Hur vi kan behandla data i olika filformat både från GC och GC*GC
  • Hur programmet kan både styra instrument och processa data.
  • Hur programmet kan användas i nätverk.
  • Senast funktionerna i programmet.

SepSolve_8-29a
augusti 6, 2019
PE_Clarity

Nu kan ni som använder PerkinElmers HPLC system byta ut er programvara mot Clarity.
Clarity kan nu styra över 700 olika instrument och fungerar lika för både GC & LC.

Programmet är extremt lättanvänt.

juli 12, 2019

GC / ID är det första stora genombrottet inom GC / MS på årtionden.

GC / MS-bibliotekssökning har varit ett kraftfullt verktyg för ID av organiska föreningar i årtionden. Förutom att bygga ytterligare spektrala bibliotek och, hårdvaruförbättringar så har inga signifikanta framsteg gjorts för att hjälpa analytikern att bestämma den rätta matchningen från en lång lista med möjliga träffar
utan att läsa den tidskrävande manualen.

Kontakta oss för att få lära dig mer.

juli 8, 2019

De flesta applikationer med masspektrometri handlar om "target analysis" dvs att kika på enstaka föreningar.

Med hjälp av snabba "scan hastigheter" såsom i TOF-MS så kan man med GC*GC separara de olika ämnena och både få en blid av både det totala innehållet man även identifiera de olika komponenterna.

 

Läs gärna artikeln i LC/GC här brevid.

april 3, 2019

Komplexa matriser såsom aromämnen, olika drycker och livsmedel kan behöva extra dimensioner av separation för att kunna kartläggas och att identifiera de enskilda komponenterna.

 

På utbildning hos Markes / SepSolve har vi nu lärt oss att hantera detta med hjälp av GC*GC och Tandem Jonisation.

2019_off1
2019_off2

Vi hjälper er hela vägen så även om det ser komplext ut så har vi lösningen och ger er full support.

februari 18, 2019

Vi planerar även i år för kurser i grundläggande masspektrometri samt praktiska kurser i både
LC/MS & GC/MS.

se under kurser....


 

Introducing Gas Chromatography – Vacuum
Ultraviolet Spectroscopy (GC-VUV)

Unikt för i år är att vi kan erbjuda en UV-detektor som kan kopplas till en gaskromatograf.

Läs mer på VUV's hemsida..........

februari 6, 2019

Ett samarbetsavtal är upprättat med Nordic Bioanalysis AB i Södertälje.
Jan Nordin kommer att arbeta motsvarande 20% på laboratoriet som ligger i AstraZenecas gamla lokaler i Snäckviken.

I första hand kommer arbetet att handla om olika typer av bioanalys med LC/MS och GC/MS.

januari 8, 2019

Under NSMS möte på Hafjell / Lillehammer deltog ca 160 personer. Fint väder, bra skidbackar med väl preparerade pister, god stämmning och bra blandning av social samvaro och vetenskap.

Detta är något som vi i många år försökt kopiera men misslyckats med.
Takk for sist neste møte på Hafjell 2021.

Chemalys presenterte to plakater.

Reliable speciation of fatty acid methyl esters (FAMEs) by flow-modulated GC×GC-TOF MS/FID with Tandem Ionisation

Jan Nordin1, Laura McGregor2, Keith Summerhill3, Aaron Parker2, Bob Green2 and Albert Koulman3,4

1Chemalys, Dalarö, Sweden 2Sepsolve Analytical, Peterborough UK  3MRC Elsie Widdowson Laboratory, Cambridge UK 4NIHR BRC Nutritional Biomarker Laboratory, University of Cambridge, UK.

Triglycerides of fatty acids are major components of the fats and oils present in foods and living organisms, and along with fatty acids themselves, play a central role in human health. Research into both these areas relies on knowing the chemical structure of the fatty acid side-chains (specifically the chain length, degree of unsaturation and double-bond stereochemistry), and the proportions of particular classes of triglycerides present.

Analysis of fatty acids is therefore an area of considerable interest. To avoid reproducibility problems in the analysis of free fatty acids, it is common to extract the lipid fraction from the substrate and convert it to the corresponding mixture of fatty acid methyl esters (FAMEs). These are volatile enough to be analysed by gas chromatography (GC), typically with flame ionisation detection (FID).

However, the separation of FAMEs is challenging and none of the conventional solutions are ideal – longer columns are not only expensive but also lead to longer run times, while multiple runs and extra extraction steps decrease productivity.

Addressing such issues, two-dimensional gas chromatography (GC×GC) using two columns of differing selectivity can provide the chromatographic resolution necessary to separate larger numbers of unsaturated and saturated FAME homologues and isomers, in a single run.

In this study, we describe the benefits of GC×GC with parallel detection by time-of-flight mass spectrometry (TOF MS) and FID. This includes confident identification of targets and unknowns through the use of Tandem Ionisation for simultaneous acquisition of 70 eV and soft ionisation mass spectra

Aroma profiling of pet food using high-capacity sorptive extraction and TD–GC×GC–TOF MS

Jan Nordin1, Laura McGregor2, Aaron Parker2, Bob Green2 and Nick Bukowski2

1Chemalys, Dalarö, Sweden 2SepSolve Analytical, Peterborough, UK 

Pet food manufacturers place great importance on the aroma of their products, as off-odours may be unappealing to both the pets and their owners. Confident identification of the volatile organic compounds (VOCs) from pet food can help these companies better understand the factors governing the release of pleasant and unpleasant aromas. VOC aroma profiles are typically analysed by solid-phase micro-extraction (SPME), which although a fast and simple technique, can be limited in terms of sample capacity, reproducibility and sensitivity.

An alternative to SPME is high-capacity probe-based sorptive extraction, which results in higher sample loadings because of the large volume of PDMS phase. Typically, a SPME fiber has a sorbent volume of just 0.5 µL, while the sorptive extraction probes used in this study contain 65 µL of sorbent. When used in conjunction with secondary refocusing by thermal desorption (TD), the result is greater sensitivity across a wide analyte range.

Further analytical benefits can be achieved for analyte separation and detection, by using comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry (GC×GC–TOF MS). The enhanced separation capacity of this approach is ideal for handling the complex aroma samples of pet food, because it allows the entire composition to be screened in a single analysis, with confident identification of compounds that would ordinarily co-elute.

Here we demonstrate the value of high-capacity sorptive extraction with TD–GC×GC–TOF MS to investigate the volatile compounds present in the headspace of pet food, and discuss how these compounds might influence their aroma profiles.