Vi anpassar våra kurser efter ert behov. Både allmänna och instrument specifika kurser.
I första hand GC/MS och LC/MS (även tandem MS) men även GC och LC-kurser.

Vi har flertalet programvaror från både 3:e part och instrumentleverantörer.

MasWorks där man kan identifiera okända substanser även lågupplösande MS - är något vi är stolta över.

Vi har också arbetat en hel del med olika slags service.

Allt ifrån instrumentservice, applikations support och konsultationer.


 

sierra04
clarity02
vir05

Några av våra samarbetspartners

spectral03
epizell1
mestre07
nbab
kovalent
vuv