Vi har ännu ingen schemalagd plan för våra kurser 2024

smile

Kursdatum kan anpassas efter önskemål.

Med mer än 35 års erfarenhet av att ge kurser, erfarenhet av forskning inom miljö, process och klinisk verksamhet. . Vår målsättning är att du efter kursen skall känna till grunderna, och  kunna hantera instrumenten på ett professionellt sätt.

Precis som Chemalys slogan "inget är bättre än svagaste länken" så uppnår vi bäst resultat genom kurs hos er med era applikationer på era instrument, samt en bra blandning av teori och praktik är bäst.


Kursdatum för 2024.

Vi ger helst kundanpassade kurser i GC/MS och LC/MS med era egna frågeställningar och instrument.
Redan nu har vi en specialanpassad utbildning på GC/MS på
kundens begäran, och ställer gärna upp med hur vi kan anpassa en kurs till just er.
Men om intresse finns kan vi naturligtvis anordna klassrumskurser. 

 

Info grundkurs

Denna kurs är en teoretisk endagskurs som behandlar både GC/MS, LC/MS och MS/MS ur ett steg för steg perpektiv.
Kursen behandlar olika typer av separation (kromatografi), interface mellan kromatografi och MS'ens vakuumsystem, Jonisation (EI, CI, ESI, APCI etc., Masseparation (dvs. olika typer av masspektrometrar), Detektion och utvärdering.

Kursen riktar sig till dig som vill börja med masspektrometri och ger en allmän bild av vad som finns.

Kursen hålls antingen:

 • i Malmö
  eller i
  Stockholm

Pris 7.500 kr

info LC/MS kurs

En tvådagarskurs där vi använder antingen Thermo, Agilent, Waters eller någon annan utrustning vi har tillgång till.
Kursen är upplagd som en "work-shop" och ta gärna med prover du vill testa.

Genomgång av HPLC-systemet, val av mobilfaser etc.
Vi går igenom MS/MS systemet, utför tuning kalibrering och kör prover som vi sedan utvärderar.

Specifik träning på MS/MS och hur man sätter upp olika metoder som exempelvis MRM-metoder.

Stad och plats meddelas senare men Stockholm, Göteborg, Malmö / Lund och Umeå är tänkbara platser.

Pris:15.000 kr

info GC/MS kurs

Här får ni en unik möjlighet att arbeta med olika GC & GC/MS tekniker. Systemet som är en Agilent GC/MS med MassHunter är utrustad med en CTC Pal som automatiskt kan utföra
vätskeinjektioner
Head Space
SPME
En tvådagars kurs med både teori och praktik.

Vi går igenom ett GC-system, injektor, kolonner och testar att byta liners och kolonner.

Genomgång av MS-systemet både teoretiskt och praktiskt där vi kikar på hur man ex. rengör jonkällan.

Startar upp systemet, utför tuning och kalibrering.

Kör prover och utvärderar resultat.

I Stockholm använder vi  en Head Space/GC/MS med MassHunter men kommer att vara ganska allmänt hållen och inte fokusera så mycket på programvaran.

Kursen hålls på

RI.se vid Tekniska Högskolan, Stockholm

Pris: 15.000 kr


 

Låt oss genomföra kursen hos er med era instrument och era applikationer.
Alternativt kan kurser erbjudas tillsammans med våra samarbetspartners i Norden.

För att anmäla dig till kurs - klicka på knappen under.
I mailet, fyll i vilken kurs och vilket datum.
Deltagarens / deltagarnas namn.

Telefon & E-post adress.


 

Information om GC kurser

Vi håller helst kurser hos kund med kundens instrument och applikationer.
Men kan också hålla både teoretiska och instrumentella kurser.
Några av de system vi arbetar med är.

 • PerkinElmer / TotalChrom
 • Waters / Empower
 • Thermo / Chromeleon
 • Scion / Compass
 • Agilent / ChemStation
 • Agilent / MassHunter
 • och vår egen Clarity från DataApex

Information om LC/MS-kurser

Efter att utbildat kunder till Waters i mer än 7-år samt arbetat med en hel del olika LC/MS och LC/MS/MS-system så ger vi gärna kurs på ert instrument med era applikationer. I Lund använder vi en Quattro Ultima (Waters) och en LTQ (Q-Trap) från Thermo.
Men vi har idag också samarbete med flera olika laboratorier och kan där erbjuda kurser i både teori och praktik.
Instrument vi använt:

 • Waters / MassLynx
 • Thermo /Excalibur
 • Jeol/ MassCenter
 • Bruker / Compass
 • Agilent / MassHunter
 • Agilent / ChemStation

Information om GC/MS(/MS)-kurser

Även här ser vi helst att kursen hålls hos kund. Men med våra samarbetspartners har vi idag tillgång till Agilent/MSD med ChemStation i Lund och en Agilent GC/MS/MS med MassHunter i Södertälje.
Vi har erfarenhet av

 • Agilent / ChemStation
 • Agilent / MassHunter
 • Thermo / Excalibur
 • Scion / Compass
 • Bruker / Compass
 • Naturligtvis även våra egna system.


 • MS03Grundläggande kurs i GC
   - 1 dags kurs
  Målsättning.
  En kurs för dig som vill veta mer om gaskromatografi. Kursen behandlar såväl grundläggande teori som praktiska tips.
  Vi kikar lite närmare på betydelsen av gaser samt både renhet och tillkoppling. Injektorer, kolonner och detektorer behandlas också.
  Kursen avser att ge en allmän överblick över funktioner hos ett GC samt applikationsexempel.
  Plats: Malmö och Södertälje. se ovan
 • Hantering av programvara för GC, LC & MS
  - 1 dags kurs
  En mer praktisk inriktning där vi lär oss sätta upp metoder, köra dessa och utvärdera resultaten.
  - GC -PerkinElmer - TotalChrom
  - GC & LC- PerkinElmer & Waters - Empower
  - GC Scion - Compass
  - GC/MS & LC/MS - PerkinElmer & Waters - Turbomass (MassLynx)
  - LC/MS - Agilent - MassHunter
  Helst on-site
  Datum kommer senare.
 • GC - Head Space & Termisk Desorption
  1 dags kurs
  Oavsett om det är PerkinElmer, Agilent eller Markes så hjälper vi er med hantering av programvara, skötsel och underhåll av utrustningen samt körning av prover.
  Systemkonfigurationer för olika applikationer.
  Kurserna kommer troligtvis att hållas i Södertälje, eventuellt i København.
  Datum kommer.
 • Grundläggande kurs MS
   - 1 dags kurs
  Kursen ger en allmän överblick över uppbyggnaden av ett MS-system. Provinförsel, jonisation, masseparation och detektion kommer att behandlas. Dessutom kommer LC/MS, GC/MS och även MS/MS att behandlas.
  Kurserna kommer att hållas i Malmö och Södertälje.
  Se ovan..
  .
 • Praktisk GC/MS - TurboMass
  1 dags kurs
  Kursen kommer att i första hand behandla GC/MS där vi lär oss sätta upp metoder för såväl instrumentkontroll som kvantitativa och kvalitativa metoder inklusive rapportering.
  Kurserna hålls helst on-site