GC och tillbehör

sorb_61

Sorptionskolonner, pumpar etc. allt för luftprovtagning.

micro_62

Testkammare för analys av olika material.

unity_60

TD-instrument

sep_64

GC*GC

agilent_GC

GC

peak

gas generatorer

markes0528a

Centri - unikt instrument för automatisk hantering lättflyktiga ämnen.

tomte-05

GC kolonner


 

LC

rigol-7
rig-5
L-oven
L-pump
L-3560_RID

 

MS

markes16

TOF-MS

Torion01

Torion - bärbar GC/MS

hy_50

MALDI

hy_51

Refurbished instruments