MS

BenchTof 2

TOF-MS

Torion01

Torion - bärbar GC/MS

hy_50

MALDI

hy_51

Refurbished instruments


 

GC och tillbehör

Sorptionskolonner, pumpar etc. allt för luftprovtagning.

Testkammare för analys av olika material.

TD-instrument

sep_64

GC*GC

agilent_GC

GC

peak

gas generatorer

markes0528a

Centri - unikt instrument för automatisk hantering lättflyktiga ämnen.

tomte-05

GC kolonner

Optic 4

Multi inlet finns för många olika applikationer.
Klicka på bild för mer info.

Optic 4 (bildspel)

Cryo-focus

liner byte

sniffer

pyrolys


 

LC

rigol-7
rig-5
L-oven
L-pump
L-3560_RID