Vätgas, helium eller kvävgas i Termisk Desorption

augusti 31, 2021

De flesta använder helium både för termisk desorption och som bärgas i GC/MS, men fördelarna med vätgas är många.

Priset på Helium har ökat kraftigt de senaste året och det råder även brist på helium som inte är förnybart.

Vätgas däremot är billigare ach ger dessutom avsevärt kortare analystider vilket ger fler analyser på samma tid.

Fråga oss så går vi igenom era möjligheter.

H2_02