Ny servicepartner / New service partner

december 9, 2020

MSVision och Chemalys nya servicepartners

Chemalys har många års erfarenhet av masspektrometri och vet att underhållsservice är viktig men på många äldre system har de stora leverantörerna slutat att ge service.
Den svagaste länken när det gäller äldre system är datorer, programvara och reservdelar.
MSVision har koll på allt detta.

MSVision and Chemaly's new service partner

Chemalys has many years of experience in mass spectrometry and knows that maintenance service is important, but on many older systems the large suppliers have stopped providing service. The weakest link when it comes to older systems is computers, software and spare parts. MSVision is aware of all this.

Nu under alla corona restriktioner är det svårt att resa men tillsammans har vi löst detta genom att personal från Chemalys finns vid instrumentet lokalt och att MSVisions experter finns tillgängliga "on line" via video och exempelvis Team Viewer.

Vi kan via MSVision ge support på Thermo, Sciex och Waters.
en även
Agilent via Kovalent.

Service
Technoogy
Instrument
shop