Nytt MS-bibliotek

oktober 6, 2020
01
03

För alla som jobbar med analys av okända ämnen

Det kombinerade Wiley/NIST biblioteket är det största bibliotek som finns när det gäller GC/MS EI spektra, som för övrigt är enda standardiserade "fingeravtrycks" databasen. Sökbar på en mängd olika sätt, vi ger er gärna vägledning.. Men inte nog med det nu inkluderar den även MS/MS och LC/MS spektra.

To all of you working with non-target analysis

The combined Wiley / NIST library is the largest library in terms of GC / MS EI spectra, which is the only standardized "fingerprint" database. Searchable in a variety of ways, we are happy to give you guidance .. But not only that now it also includes MS / MS and LC / MS spectra.

Dessutom finns MassWorks som extra hjälp

MassWorks är en unik programvara som med hjälp av isotopprofilen kan ge er rätt molekylformel sammansättning även från quadrupoleinstrument.
Fungerar både för GC/MS och LC/MS.

In addition, MassWorks is available as extra help

MassWorks is a unique software that with the help of the isotope profile can give you the right molecular formula composition also from quadrupole instruments. Works for both GC / MS and LC / M

02
04
05