ChromeCompare+

oktober 22, 2020

Svenska

Analys av komplext sammansatta prover ger en stor mängd data och det kan därför vara svårt att jämföra två prover.
I ChromeCompare+ har man använt sig av kemometri för att visualisera dessa data.

English

Analysis of complex composite samples provides a large amount of data and it can therefore be difficult to compare two samples. In ChromeCompare +, chemometry has been used to visualize this data.