Kategori: Software

januari 20, 2021

En masspektromer, speciellt en TOF kan generera data upp mot 200Hz vilket ger en väldig möngd data att analysera. Om man dessutom komplicerar det hela med att ta luftprover som koncentreras och sedan separeras på två olika GC-kolonner med efterföljande Tof/MS så kan det behövas "dataögon" för att observera skillnaderna mellan två prover. I postern nedan så har vi använt kemometri med programmet ChromeCompare+. På måndag 25/1 kommer jag att vara tillgänglig för frågor via Zoom och NSMS.

NSMS_jpeg
oktober 22, 2020

Svenska

Analys av komplext sammansatta prover ger en stor mängd data och det kan därför vara svårt att jämföra två prover.
I ChromeCompare+ har man använt sig av kemometri för att visualisera dessa data.

English

Analysis of complex composite samples provides a large amount of data and it can therefore be difficult to compare two samples. In ChromeCompare +, chemometry has been used to visualize this data.

 

oktober 6, 2020
01
03

För alla som jobbar med analys av okända ämnen

Det kombinerade Wiley/NIST biblioteket är det största bibliotek som finns när det gäller GC/MS EI spektra, som för övrigt är enda standardiserade "fingeravtrycks" databasen. Sökbar på en mängd olika sätt, vi ger er gärna vägledning.. Men inte nog med det nu inkluderar den även MS/MS och LC/MS spektra.

To all of you working with non-target analysis

The combined Wiley / NIST library is the largest library in terms of GC / MS EI spectra, which is the only standardized "fingerprint" database. Searchable in a variety of ways, we are happy to give you guidance .. But not only that now it also includes MS / MS and LC / MS spectra.

Dessutom finns MassWorks som extra hjälp

MassWorks är en unik programvara som med hjälp av isotopprofilen kan ge er rätt molekylformel sammansättning även från quadrupoleinstrument.
Fungerar både för GC/MS och LC/MS.

In addition, MassWorks is available as extra help

MassWorks is a unique software that with the help of the isotope profile can give you the right molecular formula composition also from quadrupole instruments. Works for both GC / MS and LC / M

02
04
05
april 29, 2020

Free Webinar 5 May @9:00 or 17:00 (CET)

Sep_May

The accurate identification of biomarkers in biological samples – such as volatiles in breath, saliva and urine – has the potential to provide rapid, minimally-invasive disease diagnosis. However, diagnostic compounds are rarely of high abundance in these complex matrices, so a sensitive and comprehensive approach is required to discover the maximum number of compounds in a realistic run time.

By attending this webinar you will...

  • Find out how thermal desorption (TD) provides sample security and integrity in breath biomarker workflows.
  • See how two-dimensional GC allows you to discover more from your samples.
  • Learn about the advantages of BenchTOF™ mass spectrometers for sensitive detection and confident identification.
  • See real world examples for robust and repeatable biomarker discovery.
augusti 21, 2019

Programvara för GC*GC

Torsdag 29 augusti kl hade vi ett vi ett Webinar om detta.

Att arbeta med analys av okända föreningar (non target analysis) kan vara knepigt men med rätt verktyg så är det betydligt enklare än du tror.

ChromSpace en programvara från SepSolve hanterar och jämför data i flera dimentioner som för GC*GC data.

Vi gick igenom

  • Hur vi kan behandla data i olika filformat både från GC och GC*GC
  • Hur programmet kan både styra instrument och processa data.
  • Hur programmet kan användas i nätverk.
  • Senast funktionerna i programmet.

SepSolve_8-29a
augusti 6, 2019
PE_Clarity

Nu kan ni som använder PerkinElmers HPLC system byta ut er programvara mot Clarity.
Clarity kan nu styra över 700 olika instrument och fungerar lika för både GC & LC.

Programmet är extremt lättanvänt.