Kategori: passerat

januari 4, 2021

Abstract from Chemalys

Uncovering hidden compositional changes in breath profiles using untargeted chemometric workflows

Jan Nordin1, Laura McGregor2, David Bowman3, Anthony Buchanan1 and Bob Green2

1Chemalys, Dalarö, Sweden

2SepSolve Analytical, 4 Swan Court, Hampton, Peterborough, UK

3SepSolve Analytical, 826 King Street, Waterloo, Ontario, Canada

 

 

Volatile organic compounds (VOCs) emitted in breath have great potential for use in non-invasive disease diagnosis. This is largely due to the discovery of so-called ‘biomarkers’, which provide indicators of normal or abnormal states.

In large scale clinical trials, hundreds of samples may be collected across multiple sites (e.g. clinics or hospitals) over the course of many weeks. During this biomarker discovery phase, an incorrect identification can compromise the validity of an entire trial, meaning that both robust analytical techniques and confident data mining are required.

Thermal desorption (TD) coupled with GC–MS is known as the ‘gold standard’ for breath analysis, due to its ability to capture a complete breath profile with high sensitivity. Here, we combine TD with advanced separation and detection by GC×GC–TOF MS to gain greater insight into sample composition.

However, data acquisition is just the beginning – the information-rich chromatograms must then be transformed into meaningful results. Here, we demonstrate the use of a powerful data mining and chemometrics platform to automatically find the significant differences in complex datasets and to create statistical models to predict the class of future samples.

Firstly, chromatographic alignment accounts for retention time drift over the course of the study and minimises the risk of false hits. Next, feature discovery is performed on the raw data to find significant changes across sample classes. In metabolomics matrices, the diagnostic compounds are rarely of high abundance - by adopting a raw data approach, trace peaks are not overlooked. Additionally, the use of raw data enables automated workflows to be adopted, minimising laborious pre-processing steps and speeding up analytical workflows.

We will demonstrate how these innovative tools can allow automated untargeted workflows to be adopted, minimising laborious pre-processing steps and accelerating analytical workflows.

oktober 19, 2020

Den här veckan 43 är speciell för mig. Hade bokat in mig till München i April för besök på Analytica, man bytte datum till denna vecka och nu vipps så är konferensen virtuell.

Har provat att både besöka "booth" och att chatta med personer samt delta i föreläsningar och presentationer. Blandade känslor men jag saknar personliga kontakten.

 In English

This week is special to me. I had booked flight for myselfe to Munich already in April for a visit to Analytica, they changed the date to this week and now the conference is virtual. Now I have tried it, both visiting the "booth" and to chat with people and participate in lectures and presentations. Mixed feelings but I lack personal contact.

september 21, 2020

Kurser i GC/MS & LC/MS

Detta år har inte varit likt något annat med en Coronaepidemi som gjort att vi inte vågat ha kurser eller annan utbildning. Men vi har fått flera förfrågningar om kurser och därför vi håller fortfarande dörren öppet mot våra samarbetspartners i Malmö/Lund och Stockholm. Förutom det vi presenterar under kursers så planerar vi att ha en kurs i metodutveckling med allt från söka litteratur, sätta upp metod och därefter validera och utvärdera resultaten.  Men vi kan mer efter ett helt liv på lab.
GC, LC, GC/MS, LC/MS och MS/MS mm.

doc_01

Training in GC/MS & LC/MS

This year has not been like anything else with a Corona epidemic that has made us not dare to have courses or other education. But we have received several inquiries about courses and therefore we will still keep the door open to our partners in Malmö / Lund and Stockholm. In addition to what we present at our web site courses, we plan to have a course in method development with everything from searching for literature, setting up a method and then validating and evaluating the results. But we can do more after a lifetime in the lab.

GC, LC, GC / MS, LC / MS and MS / MS etc.


 

Analys av lättflyktiga ämnen i kropp, miljö eller olika material

Luftanalyser (head space) innebär oftast att man behöver anrika provet för att få tillräcklig koncentration. Detta kan ordnas på olika sätt antingen genom att fokusera provet i en kylfälla, utnyttja SPME (solid phase micro extraction) eller någon av varianterna Arrow eller Hi-Sorb som kan anrika provet upp till 100 gånger. Om man kombinerar detta med en kylfälla får man samma känslighet i en GC/MS analys som i nosen hos en hund.
Har man olika material kan man använda en ”micro chamber” i kombination med termisk desorption.
Allt detta kan man automatisera antingen med en CTC-Pal eller Centri som är ett fullfjädrat multidimensionellt instrument för att hantera olika typer av prover.

Med lång erfarenhet av analysinstrument kan vi hjälpa er med att skaffa rätt utrustning.
Just nu representerar vi Markes & SepSolve men vi jobbar även med andra.

Analysis of volatile substances in the body, environment or various materials

Air analysis (head space) usually means that you need to enrich the sample to get sufficient concentration. This can be arranged in different ways either by focusing the sample in a cooling trap, using SPME (solid phase micro extraction) or one of the variants Arrow or Hi-Sorb which can enrich the sample up to 100 times. If you combine this with a cooling trap, you get the same sensitivity in a GC / MS analysis as in the nose of a dog.

If you have different materials, you can use a "micro chamber" in combination with thermal desorption.

All this can be automated either with a CTC-Pal or Centri which is a full-fledged multidimensional instrument for handling different types of samples.


 

GC, LC eller MS vi hjälper er!

Med mångårig erfarenhet av separation av olika förening med hjälp av både GC och LC framför allt i kombination med MS så hjälper vi er till rätt val av utrustning. Som oberoende företag kan vi välja bästa kombination av instrument för just ert behov.

Rise

GC, LC or MS we help you!

With many years of experience in separation of different compounds with the help of both GC and LC, especially in combination with MS, we help you to make the right choice of equipment. As an independent company, we can choose the best combination of instruments for your specific needs.


 

Mjukvaran gör skillnaden!

Vi har programvaror för GC, LC och MS men kanske framför allt för att utvärdera resultaten.
Samma programvara för att hantera GC. eller LC-data med fantastisk utvecklingspotential oavsett fabrikat då är Clarity valet.
MassWorks kan ge samma information om kemisk sammansättning från en quadrupole-MS som från ett betydligt dyrare instrument.
ChromeSpace kan hantera data i många dimensioner så som GC*GC/Tandem-MS.
Men sist men inte minst MS-bibliotek från NIST eller Wiley.

chlorophenol

Your software make the difference!

We have software for GC, LC and MS but perhaps above all ability to evaluate the results.
The same software for managing GC- or LC-data with fantastic development potential regardless of brand then Clarity will be the choice.
MassWorks can provide the same chemical composition information from a quadrupole MS as from a much more expensive instrument.
ChromeSpace can handle data in many dimensions such as GC * GC / Tandem-MS.
But last but not least MS library from NIST or Wiley.

.


 

augusti 21, 2019

Programvara för GC*GC

Torsdag 29 augusti kl hade vi ett vi ett Webinar om detta.

Att arbeta med analys av okända föreningar (non target analysis) kan vara knepigt men med rätt verktyg så är det betydligt enklare än du tror.

ChromSpace en programvara från SepSolve hanterar och jämför data i flera dimentioner som för GC*GC data.

Vi gick igenom

 • Hur vi kan behandla data i olika filformat både från GC och GC*GC
 • Hur programmet kan både styra instrument och processa data.
 • Hur programmet kan användas i nätverk.
 • Senast funktionerna i programmet.

SepSolve_8-29a
mars 27, 2017

Chemalys
&

Kursen kommer att hållas hos:

Sartorius Stedim Data Analytics AB
Arenagatan 8B
SE-215 33 MALMÖ
Sweden

före detta mks – Umetrics - 50 m från Hyllie station vid brofästet av Öresundsbron.

Grundläggande (ej instrumentspecifik) kurs i masspektrometri.

 

Kursen är en endagarskurs som ger inblick i hur ett MS-system fungerar. Behandlar både LC & GC/MS samt MS/MS och olika typer av MS-instrument. Se nedan.

Planerad tid 9:00-16:00, Lunch och kaffe ingår.
Pris: 4.500 kr /pers

mks_71

Kurs_01

Datum

16 april


 

Innehåll

Klicka på de olika raderna nedan för mer info ... 

separation / kromatografi

 här behandlas olika typer av separation som kan kombineras med masspektrometri. Fokus kommer att ligga på GC/MS och LC/MS.

interface

 det vill säga kopplingen mellan ett LC eller GC-system och en masspektrometer.

jonisation

på GC normalt Electron Impact EI eller kemisk jonisation CI. För LC är de vanligaste ElectroSpray ESI eller Atmospheric Pressure Chemical Ionization APCI men det finns även andra jonisations tekniker.

masseparation / olika typer av MS-instrument

 här behandlar vi de vanligaste typerna av masspektrometrar.

Vi lägger lite extra tid på scan-funktioner vid både MS och MS/MS.

hur vi kan öka känsligheten och selektiviteten.

detektion

olika typer av detektorer

utvärdering

principen för ett MS-system är densamma hela tiden men det som utvecklas är hur vi kan ta hand om våra data. Här är det oftast lite olika koncept från de olika tillverkarna men det finns en viss standard åtminstone för GC/MS.

eftersom vi är i mks-lokaler så avslutar vi lite med vad dom kan bidra med

försöksoptimering och multivariate dataanalys är några koncept som kräver ytterligare utbildning.

 

mars 22, 2017

LC/MS/MS kurs i Lund

Upplägg / teori

 • API / Atmosfärstrycksjonisation
  inluderande ESI (ElectroSpray Ionization) och APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization)
 • val av mobilfaser
 • scan funktioner / både MS och MS/MS
 • upplösning & tuning
 • kalibrering
 • instrument inställningar
 • underhåll.

Chemalys & Smile Incubator (Medicon Village)

Planerar en tvådagarskurs i LC/MS/MS.
Kursen består av både teori och praktik

Klassrum / lab

Kaffe & lunch ingår.

s_91
IMG_5499

Upplägg / praktik

Vi har flertalet olika instrument till förfogande men har valt att på denna kurs använda en Waters Ultima LC/MS/MS som är ett quadrup0le instrument.

Även om vi använder just detta system så försöker vi hålla kursen så generell att kunskapen skall kunna användas även på andra system.


 

Datum

17-18/4 2018, Lund

mars 20, 2017
markes11

På resa i södra Sverige

Tisdag 21/3 besök i Linköping
med kort presentation av nyheter från Markes & SepSolve

Intresse för kurser i Linköping - planeras in i vår.

På resa i södra Sverige

Onsdag 22 mars i Skåne

sep_42

Torsdag 23 mars

MS-Øresund

Lundbeck , Valby

februari 1, 2017

ms_oresund

MS-Öresund  23 March 2017
Location: H Lundbeck A/S

09:00 - 09:30    Breakfast and registration
09:30 – 09:40   Welcome and information
09:40 – 10:00                   Single Quad til Q-TOF, 37 years with  MS. Per Abildskov  MS specialist
10:00 - 10:30    Nutrition metabolimics                             Lars Ove Dragsted, Copenhagen University of Denmark
10:30 - 11:00    Coffee Break
11.00 – 11.20    Medical cannabis, Analytical and political challenges                             Steen Pontoppidan
11:20 – 11:40                   Screening for fentanyl derivatives in forensic blood samples using UPLC-QTOF-MS.
Carolina Noble, Section of Forensic Chemistry, University of Copenhagen
11:40 – 12:00   Protemics             Ola Kilsgård Lund university

12:00 - 13:00    Lunch

 13:00 – 14:30   Vendor Update

 1. Shimadzu 13:00 – 13:15        4. Thermo   13:45 – 14:00
 2. Bruker 13:15 – 13:30        5. SCIEX     14:00 – 14:15
 3. Agilent 13:30 – 13:45        6. Waters    14:15 – 14:30

14:30 - 15:00    Cancer Proteomics| Mass Spectrometry                 Rui Branca Dept. Oncology-Pathology  Stockholm
15:00 - 15:30    Coffee Break
15:30 - 15:50    Tips and Tricks for Bioanalysis of small and large molecules                            Guy Wilson
15:50 - 16:10    cAMP and cGMP
16:10 – 16:40   Strategy to increase sensitivity by LC-MS                                           Mats Johansson
16:40 - 17:10    Title to follow Ray Mallat from Univ. Gothenburg     
17:10 – 18:00   Wrap Up

 18:30 -                Dinner Café Viggo

november 7, 2016

ms_1dec

Det har varit lite till och från med MS-Öresund men vi hoppas alla på det möte som är aviserat.

För program klicka på bilden.

Very welcome to join the MS-Öresund meeting 1 Dec in Lund. This will be the first Christmas edition of MS-Öresund and will be held in the spirit of Christmas. Please note that Christmas is meant in a western traditional way and not a religious way – as always all beliefs and religions are welcome to ms-oresund

oktober 18, 2016

 
 
Cerno Bioscience invites you to register for a special webinar scheduled for 11:00am EDT (GMT-4:00) on Wednesday, November 2, 2016.  This focused webinar will present an innovative application of Spectral Accuracy to account for and accurately quantify mutual spectral interferences arising from isotope-labeled compounds, e.g., those with one or more 2H, 13C, and 14C labels.  The key importance of full spectral MS calibration and the benefits of such calibration for the analysis of binary and complex mixtures including any remaining un-labeled compounds will be discussed. Topics to be covered include

We welcome you and your colleagues to [blind!] test MassWorks via either on site visit or Internet-based data submission by following the simple instructions here.  You can also check out user testimonials, or contact us for an onsite data demo or presentation.

We look forward to interacting with you and your colleagues.