Grundläggande MS-kurs

mars 27, 2017

Chemalys
&

Kursen kommer att hållas hos:

Sartorius Stedim Data Analytics AB
Arenagatan 8B
SE-215 33 MALMÖ
Sweden

före detta mks – Umetrics - 50 m från Hyllie station vid brofästet av Öresundsbron.

Grundläggande (ej instrumentspecifik) kurs i masspektrometri.

 

Kursen är en endagarskurs som ger inblick i hur ett MS-system fungerar. Behandlar både LC & GC/MS samt MS/MS och olika typer av MS-instrument. Se nedan.

Planerad tid 9:00-16:00, Lunch och kaffe ingår.
Pris: 4.500 kr /pers

mks_71
Kurs_01

Datum

16 april


 

Innehåll

Klicka på de olika raderna nedan för mer info ... 

separation / kromatografi

 här behandlas olika typer av separation som kan kombineras med masspektrometri. Fokus kommer att ligga på GC/MS och LC/MS.

interface

 det vill säga kopplingen mellan ett LC eller GC-system och en masspektrometer.

jonisation

på GC normalt Electron Impact EI eller kemisk jonisation CI. För LC är de vanligaste ElectroSpray ESI eller Atmospheric Pressure Chemical Ionization APCI men det finns även andra jonisations tekniker.

masseparation / olika typer av MS-instrument

 här behandlar vi de vanligaste typerna av masspektrometrar.

Vi lägger lite extra tid på scan-funktioner vid både MS och MS/MS.

hur vi kan öka känsligheten och selektiviteten.

detektion

olika typer av detektorer

utvärdering

principen för ett MS-system är densamma hela tiden men det som utvecklas är hur vi kan ta hand om våra data. Här är det oftast lite olika koncept från de olika tillverkarna men det finns en viss standard åtminstone för GC/MS.

eftersom vi är i mks-lokaler så avslutar vi lite med vad dom kan bidra med

försöksoptimering och multivariate dataanalys är några koncept som kräver ytterligare utbildning.