Kategori: MS

januari 20, 2021

En masspektromer, speciellt en TOF kan generera data upp mot 200Hz vilket ger en väldig möngd data att analysera. Om man dessutom komplicerar det hela med att ta luftprover som koncentreras och sedan separeras på två olika GC-kolonner med efterföljande Tof/MS så kan det behövas "dataögon" för att observera skillnaderna mellan två prover. I postern nedan så har vi använt kemometri med programmet ChromeCompare+. På måndag 25/1 kommer jag att vara tillgänglig för frågor via Zoom och NSMS.

NSMS_jpeg
oktober 6, 2020
01
03

För alla som jobbar med analys av okända ämnen

Det kombinerade Wiley/NIST biblioteket är det största bibliotek som finns när det gäller GC/MS EI spektra, som för övrigt är enda standardiserade "fingeravtrycks" databasen. Sökbar på en mängd olika sätt, vi ger er gärna vägledning.. Men inte nog med det nu inkluderar den även MS/MS och LC/MS spektra.

To all of you working with non-target analysis

The combined Wiley / NIST library is the largest library in terms of GC / MS EI spectra, which is the only standardized "fingerprint" database. Searchable in a variety of ways, we are happy to give you guidance .. But not only that now it also includes MS / MS and LC / MS spectra.

Dessutom finns MassWorks som extra hjälp

MassWorks är en unik programvara som med hjälp av isotopprofilen kan ge er rätt molekylformel sammansättning även från quadrupoleinstrument.
Fungerar både för GC/MS och LC/MS.

In addition, MassWorks is available as extra help

MassWorks is a unique software that with the help of the isotope profile can give you the right molecular formula composition also from quadrupole instruments. Works for both GC / MS and LC / M

02
04
05
april 14, 2020
Petro

These webinars were recorded and will shortly be available here.

In this webinar a dearomatization process will be described, whereby fuel streams in which aromatics and alkyl compounds are present, are subjected to ring-opening processes in order to improve the fuel stream features looking at gaining better ignition properties as much as minimizing the particulate emissions.

There is a need to monitor the entire process to ensure the desired reaction has occurred – this involves complex samples containing many chemical classes, such as mono-aromatics, trace polyaromatics (reactives), as well as the product naphthenes and paraffins. Here, GC×GC coupled with parallel detection by TOF MS/FID will be shown to provide confident identification and robust quantitation at each stage of the process.

By attending this webinar you will...

  • Learn the value of GC×GC with parallel detection by TOF MS and FID.
  • See how GC×GC offers the unique possibilities for detailed petrochemical fingerprinting.

Learn how cutting-edge analytical techniques can reveal hidden information from complex samples.

 


 

FAT

The analysis of fatty acid methyl esters (FAMEs) in food is important in order to measure nutritional content. Most important is the qualitative and quantitative measurement of cis/trans fatty acids. However, conventional 1D GC struggles to resolve all components.

GC×GC is capable of full separation and identification of FAMEs based on both carbon number and degree of unsaturation. This webinar will describe the benefits of parallel detection with time-of-flight mass spectrometry (TOF MS) and flame ionisation detection (FID) for confident identification of targets and non-targets, as well as robust quantitation.

By attending this webinar you will...

  • Learn the value of GC×GC-TOF MS for food analysis
  • See how GC×GC offers the unique possibility for detailed FAMEs profiling and effective fingerprinting of complex samples

Learn how cutting-edge analytical techniques can reveal hidden information from complex food samples

februari 19, 2020
STFI_4

1971
STFI (numera Rise). Startade MS-banan här med en PerkinElmer 270 Dubbelfokuserande magnetinstrument för analys via "solid inlet" GC/MS, packade kolonner.
2020
Tillbaka på samma ställe men nu kurs i GC/MS på en Agilent MSD.

 

1986

1986
Utbildning i MS/MS på University of Florida, USA.
På bilden Jodie Johnson som tillsammans med Rick Yost var bland de första att använda quadrupole MS/MS.
På bilden även Folke Österberg.

Första quadrupole MS/MS systemet i Sverige fick vi till STFI både för GC/MS/MS & LC/MS/MS.

2020-02-17

2020
Med nästan 50-års erfarenhet av MS och mer än 30 år med utbildning i masspektrometri så höll vi kurs i Grundläggande Masspektromtri hos Kovalent i Kungens Kurva, Stockholm.
Nästan 20 personer deltog i utbildningen och fick höra både nostalgi, historia samt grunderna i både
GC/MS och LC/MS.

december 16, 2019
Systembolaget

På Systembolagets hemsida finns något som heter
Systemet bakom Systemet.
Här får vi veta mer om lukt & smak samt kemisk analys.

länk......

Chemalys har i samarbete med SepSolve installerat en GC/Tof-MS på systembolaget laboratorium. Redan efter ett par dagar var man igång med analysmetoder av vin & sprit med fullständiga masspektra samt FID för största möjliga dynamiska område.
Nästa steg är planerat för analys av aromämnen med GC*GC för att kemiskt kunna verifiera smakavvikelser påvisat med de sensoriska testerna.

sepvin01

Bilden visar tester som gjorts på SepSolves laboratorium i England och har inget med Systembolagets analyser att göra.

april 3, 2019

Komplexa matriser såsom aromämnen, olika drycker och livsmedel kan behöva extra dimensioner av separation för att kunna kartläggas och att identifiera de enskilda komponenterna.

 

På utbildning hos Markes / SepSolve har vi nu lärt oss att hantera detta med hjälp av GC*GC och Tandem Jonisation.

2019_off1
2019_off2

Vi hjälper er hela vägen så även om det ser komplext ut så har vi lösningen och ger er full support.

maj 28, 2018

Från Markes systerföretag, SepSolve kommer här några nya applikationer som finns på Linkedin.

Läs mer om Insight modulator här ….. 

 

Vi kan erbjuda matchande kolonner för GC*GC via Hyperions som exempelvis MEGA-2D.

 

Klicka på bilden till höger för mer info.

Inbjudan att delta i en workshop i GC*GC på ESPCI

 

ESPCI Paris is a major institution of higher education (a French ”Grande École d’ingénieurs”), an internationally renowned research center, and a fertile ground of innovation for industry.CI.

 

14 juni 2018 i Paris

 

 


Några nya applikationsblad från Markes

 

 

Klicka på bilden för att ladda ner applikationsblad.

februari 1, 2017

ms_oresund

MS-Öresund  23 March 2017
Location: H Lundbeck A/S

09:00 - 09:30    Breakfast and registration
09:30 – 09:40   Welcome and information
09:40 – 10:00                   Single Quad til Q-TOF, 37 years with  MS. Per Abildskov  MS specialist
10:00 - 10:30    Nutrition metabolimics                             Lars Ove Dragsted, Copenhagen University of Denmark
10:30 - 11:00    Coffee Break
11.00 – 11.20    Medical cannabis, Analytical and political challenges                             Steen Pontoppidan
11:20 – 11:40                   Screening for fentanyl derivatives in forensic blood samples using UPLC-QTOF-MS.
Carolina Noble, Section of Forensic Chemistry, University of Copenhagen
11:40 – 12:00   Protemics             Ola Kilsgård Lund university

12:00 - 13:00    Lunch

 13:00 – 14:30   Vendor Update

  1. Shimadzu 13:00 – 13:15        4. Thermo   13:45 – 14:00
  2. Bruker 13:15 – 13:30        5. SCIEX     14:00 – 14:15
  3. Agilent 13:30 – 13:45        6. Waters    14:15 – 14:30

14:30 - 15:00    Cancer Proteomics| Mass Spectrometry                 Rui Branca Dept. Oncology-Pathology  Stockholm
15:00 - 15:30    Coffee Break
15:30 - 15:50    Tips and Tricks for Bioanalysis of small and large molecules                            Guy Wilson
15:50 - 16:10    cAMP and cGMP
16:10 – 16:40   Strategy to increase sensitivity by LC-MS                                           Mats Johansson
16:40 - 17:10    Title to follow Ray Mallat from Univ. Gothenburg     
17:10 – 18:00   Wrap Up

 18:30 -                Dinner Café Viggo