Nyheter inför våren

februari 18, 2019

Vi planerar även i år för kurser i grundläggande masspektrometri samt praktiska kurser i både
LC/MS & GC/MS.

se under kurser....


 

Introducing Gas Chromatography – Vacuum
Ultraviolet Spectroscopy (GC-VUV)

Unikt för i år är att vi kan erbjuda en UV-detektor som kan kopplas till en gaskromatograf.

Läs mer på VUV's hemsida..........