Chemalys & Wiley ökar kunskapen

november 22, 2017

Hur identifierar man okända föreningar ?

Chemalys har under mer än 20-år bedrivit utbildning i masspektrometri och poängterat att ett masspektrum är som ett fingeravtryck på en specifik substans.

De flesta känner till NIST-biblioteket som kan fås som option till de flesta GC/MS-system på marknaden och detta hanteras av Wiley men det finns mer referenser.

Nu har Wiley och Chemalys enats om att hjälpas åt i Norden

GC/MS LC/MS & MS/MS

w-01
w-o3

Wiley & NIST över 1,6 milj spektra

Sammanslaget NIST & Wiley får vi största databasen med både GC/MS och LC/MS spektra.

w-06

GC/MS av gifter och föroreningar 2016

Kliniska och kriminaltekniska applikationer.
10 430 spektra och 7 800 metaboliter.

w-10

 GC/MS Lukt & smak, terpener.

3 462 sprktra av lika många föreningar inklusive RI från 5 olika kolonner.

w-02

Wiley GC/MS 775 000 spektra

Största GC/MS biblioteket med 4 replicate på var förening och innehåller över 599 700 unika föreningar.Accurate MS från TOF-instrument

w-07

GC/MS av gifter, föroreningar och dess metaboliter 2017.

En databas för kliniska och kriminaltekniska applikationer.

w-11

GC/MS av pesticider med RI

1 300 spektra från pesticider i 20 klasser

w-05

NIST-EPA GC/MS-306 000 LC/MS-652 475

Ovan ser ni hur många spektra som finns i databasen. Till detta kommer retentions index för ca 400 000 föreningar.

w-08

GC/MS av Designer Drugs

Innehåller 25 114 spektra över 19 665 unika föreningar

w-12

 GC/MS på lipider

430 spektra av lipider

w-04

NIST MS/MS

Med över 650 000 MS/MS spectra. Nytt i 2017 är MS/MS spektra på metaboliter, läkemedel, peptider, socker, lipider etc.

w-09

GC/MS av psykologiskt aktiva substanser.

innehåller 4 000 spektra av läkemedel, steroid hormoner etc.

w-13

 GC/MS av VOC i mat

1 500 spektra

w-14

GC/MS av pectisider 2009

1 200 spektra.

w-15

LC/MS/MS

ca 10 000 spektra i både positiv och negative mode.  Framför allt för kriminalteknik.

w-16

13C NMR av org föreningar

Framtagen framför allt för klinisk och toxikologisk verksamhet. Ca 268 000 spectra.

w-17

Identifiering av naturliga föreningar

ca 43 700 föreningar för att kontrollera om föreningen tidigare blivit studerad för antimikrobiologisk aktivitet.