GC/MS kurs

maj 12, 2017
Kurs_01

Preliminärt planerar Chemalys att tillsammans med Smile Incubator

erbjuda kurser i gaskromatografi masspektrometri (GC/MS)

Kursen blir en tvådagarskurs med både teori och praktik. Vi kommer att använda oss av en Agilent GC/MS (MSD) och gå igenom både kromatografi och masspektrometri.

Tid: 21-22/9 preliminärt.

smile1

Kursinnehåll

allmän GC

En genomgång av principer för kromatografi och i synnerhet gaskromatografi.

val av gaser

Vi går igenom både val av gaser och hur vi installerar ett system med regulatorer etc.hidden content

injektor

Olika typer av injektorer och injektionstekniker.

kolonn val och några exempel

Vi kikar på hur vi bygger en metod, kolonn val, behov av derivatisering

temperaturinställningar

Vi går igenom inställningar och hur vi kan utnyttja programering av temperatur för separation.

jonisation

EI respektive CI kommer att behandlas. Genomgång av jonkälla och hur vi kan utföra underhåll.

quadrupole MS

Teori som omfattar funktionen av en quadrupole-MS

prover

Vi kör prover. Ni kan ha med upparbetade prover som vi testar, i övrigt kör vi övningar på testsubstanser.

utvärdering av resultat.

Vi utvärderar våra resultat och hoppas kunna köra prover både för kvalitativa och kvantitativa analyser.