Läst i Kemivärlden

januari 2, 2017

chlorophenolKemivärlden #8 skriver om "Hur man förbisåg klorfenoler under miljonprogrammet."
När man läser om detta med "sjuka hus" och mögellukt så drar man sig till minnes hur illa klorfenoler luktade under vår tidiga forskning inom massa & pappersindustrin.

Vår artikel från 1976 är fortfarande en av de mest citerade.

Gas chromatography-mass spectrometry of chlorophenols in spent bleach liquors

K Lindström, J Nordin - Journal of Chromatography A, 1976 - Elsevier
Abstract Spent bleach liquors from the bleach plant of some kraft pulp mills have been
investigated for their content of chlorophenols. The chlorophenols are determined as their
ethyl derivatives by means of gas chromatography-mass spectrometry after extraction,