Dax att byta hatt

augusti 24, 2016

hattUngefär vart 3:e år brukar Chemalys byta inriktning.
Som underentreprenör till PerkinElmer har de senaste 2,5 åren varit inriktade på främst GC & GC/MS med tonvikt på Head Space och ATD (luftprovtagning) . När nu PerkinElmer lägger ner sin egen verksamhet och går över till distributör så blir det dax att byta hatt eller fot eller vad man nu säger.

Med erfarenhet från både HPLC & GC så är det ny utmaning att ge sig i kast med Scion Instruments (gamla Varian) på GC & Hitachi HPLC i ett nytt samarbete med Samsi.

Förutom de produkter som kan hittas på Samsi’s hemsida så kan också instrument för termisk desorption och MS från Markes läggas till, samt naturligtvis egna produkter såsom Massworks


Samsi och Chemalys har inlett ett brett Nordiskt samarbete med service, applikationssupport och försäljning främst gällande kromatografi och masspektrometri.
Båda företagen har ett kundfokus och gediget kunnande inom kromatografi.
Vi lämnar inget åt slumpen utan fokuserar på resultaten.


terje01Samsi Instrument AS, Oslo, Norge

Terje Aasoldsen säger: Med Samsi Instruments AB som ny operativ enhet i Sverige har vi ingått en avtal med Chemalys som ägs och leds av Jan Nordin.

Jan har arbetat både med forskning, service och applikationssupport inom de flesta discipliner. Har gett kurser i mer än 40 år i så väl LC, GC som MS. Jan kommer i första hand att jobba med Service på Scion instrumenten samt applikationssupport, men har erfarenhet av de flesta instrument på marknaden. Chemalys kommer att vara en viktig medarbetare i försäljning av Scion Instruments (tidgare VARIAN) i  Sverige. Vi gläder oss åt att kunna erbjuda Jan’s kunnande både i Norge, Sverige och Danmark.


Janne001Chemalys Scientific AB. Stockholm, Sverige

Jan Nordin säger: Jag har ett stort förtroende för Samsi som har en mångårig erfarenhet av kromatografi. Samsi representerar Scion som helt bygger på Varians framgångsrika koncept. Jag har alltid älskat att lösa problem och hoppas att jag med den erfarenheten både kan hjälpa kunder med service och applikationer.