Torion ny bärbar GC/MS

mars 22, 2016

Torion01Torion02Det nya GC/MS systemet från Torion är inte bara en GC/MS utan ett helt koncept för provtagning och analys i fält.

Till vänster GC/MS baserat på micro-GC teknik och med en miniatyriserad ion trap så går denna GC/MS att starta upp i fält på bara några minuter. Med eget batteri och egen gastank så går den att använda vart som helst. Analystiden är sekunder i stället för minuter och de spektra man får är direkt sökbara i exempelvis NIST-library.

Till höger en ”prep-station” som går att konfigurera för olika typer av provtagningar.