Kromatografi i Sandefjord

november 23, 2015

22. Norske Symposium i Kromatografi
10.-12. januari 2016

Planerar att tillsammans med Holger Hartmann delta i detta möte.tridion-9
Troligtvis även med presentation av MS som detektor till GC & LC.

Det blev ett föredrag om PerkinElmers nya micro-GC/MS – Torion.

Titel: GC i Naturen