GC, LC & MS kurser 2016

november 23, 2015

PE-Clarus-SQ8Kurser i hantering PerkinElmers GC och GC/MS system.

Kursen är instrumentspecifik och kommer att till stor del behandla det praktiska användandet av GC-FID och GC-MS.


Grundläggande kurs i GC  – 1 dags kurs
Målsättning.
Kursen avser att ge en allmän överblick över funktioner hos ett GC instrument, olika.typer av injektorer och detektorer samt applikationsexempel. Kursen kommer att behandla både teori och praktik.

Stockholm, 8 februari.
København, 11 april.
Stockholm, 9 maj.
Stockholm, 5 september.
København, 19 september.


Hantering av GC programvaran / TotalChrom & Empower – 1 dags kurs

En mer praktisk inriktning där vi lär oss sätta upp metoder, köra dessa och utvärdera resultaten.
Fokus kommer att ligga på Totalchrom men om intresse finns gör vi motsvarande med Empower.

Stockholm, 9 februari.
København, 12 april.
Stockholm, 10 maj.
Stockholm, 6 september.
København, 20 september..


GC – TurboMatrix / head space, ATD – 1 dags kurs

Hantering av programvara, skötsel och underhåll av utrustningen samt körning av prover.
Systemkonfigurationer för olika applikationer.

Stockholm, 10 februari.
København, 13 april.
Stockholm, 11 maj.
Stockholm, 7 september.
København, 21 september..


Grundläggande kurs MS  – 1 dags kurs

Kursen ger en allmän överblick över uppbyggnaden av ett MS-system. Provinförsel, jonisation, masseparation och detektion kommer att behandlas. Dessutom kommer både LC/MS, GC/MS och även MS/MS att behandlas.

Stockholm, 11 februari.
København, 14 april.
Stockholm, 12 maj.
Stockholm, 8 september.
København, 22 september..

 


 

Praktisk GC/MS – TurboMass – 1 dags kurs

Kursen kommer att i första hand behandla GC/MS där vi lär oss sätta upp metoder för såväl instrumentkontroll som kvantitativa och kvalitativa metoder inklusive rapportering.

Stockholm, 12 februari.
København, 15 april.
Stockholm, 13 maj.
Stockholm, 9 september.
København, 23 september..