Notiser

mars 22, 2017

LC/MS/MS kurs i Lund

Upplägg / teori

  • API / Atmosfärstrycksjonisation
    inluderande ESI (ElectroSpray Ionization) och APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization)
  • val av mobilfaser
  • scan funktioner / både MS och MS/MS
  • upplösning & tuning
  • kalibrering
  • instrument inställningar
  • underhåll.

Chemalys & Smile Incubator (Medicon Village)

Planerar en tvådagarskurs i LC/MS/MS.
Kursen består av både teori och praktik

Klassrum / lab

Kaffe & lunch ingår.

s_91
IMG_5499

Upplägg / praktik

Vi har flertalet olika instrument till förfogande men har valt att på denna kurs använda en Waters Ultima LC/MS/MS som är ett quadrup0le instrument.

Även om vi använder just detta system så försöker vi hålla kursen så generell att kunskapen skall kunna användas även på andra system.


 

Datum

17-18/4 2018, Lund