Termisk desorption

M_9

Chemalys har mångårig erfarenhet av att analysera lättflyktiga ämnen i låga halter vilket gör samarbetet med Markes extra intressant.

Vad är Termisk Desorption ? Olika material kan vid uppvärmning avge lättflyktiga ämnen som kan samlas upp i ett rör som innehåller en sorbent (dvs ett material där dessa ämnen fastnar). Olika utrustningar & sorbenter finns för att samla in dessa lättflyktiga föreningar. Därefter analyseras innehållet i röret genom att det värms upp och skickas vidare till en gaskromatograf (GC) för separation av de olika ämnena.


Några av de områden vi arbetar inom men det finns otaliga andra områden där denna teknik passar in.

  • miljö yttre & inre
  • tillverknings industrin
  • konsument produkter
  • biologisk profil
  • kriminal teknik (forensic)
  • lukt & smak
  • livsmedel
M_14

 

M_12
M_11

 

M_8

Genom att använda en mikro-kammare kan man värma upp olika material och samla upp de lättflyktiga ämnena på en sorbent.

Denna metod används för "dynamic head space" vilken är vida överlägsen "static head space"

M_2
M_6

I denna enhet värms sorbenten upp (termisk desorption) och allt material samlas sedan upp i en "kylfälla" som har mindre volym. Detta ger en fokusering och anrikning  av provet innan ytterligare en uppvärmning skickar provet till en GC.

M_7

För att automatisera hela förloppet så används denna utrustning.

M_10