TD tillbehör

Vi har det mesta som behövs:
uppsamlings rör (sorbenter) med olika material, rör med specificerad standard etc.. etc..  mer hos 

M_15
TAG - bar kod
Provtagning
tillsätt standard eller köp färdigt
Kolla föden läckage etc..
sorbenter
Vi anpassar material efter behov