Etikett: droger

juni 18, 2014

20140618-075415-28455474.jpg
Det tar tid med nya regler och att hinna med den snabba utvecklingen.
Även på analyssidan är det ett konservativt tänkande. Man arbetar fortfarande till stor del med ”target analysis” dvs att bara leta efter kända föreningar.
Med DSA (nya MS tekniken) kan man förkorta analystiden från 25 min till 25 sek och samtidigt få en total bild av vad drogen innehåller.

maj 14, 2014

217_drugsChemalys kommer att tillsammans med PerkinElmer att hålla ett föredrag på Analysdagarna på Djurönäset i Stockholms skärgård.
Fördraget blir på engelska med titeln:

Rapid testing of drug samples with DSA

Abstract

Testing methods for drugs currently require long chromatographic methods and sample preparation or immunoassay techniques (EMIT) with confirmation by GC/MS or LC/MS/MS.
These methods can be time consuming and laborious. The majority of urine testing methods cover only a limited number of metabolites, since reference standards are poorly available, making it difficult to keep up with the changing illicit drug scene. Due to the variety of compounds available, it is important to monitor the entire spectral range, which is easily performed using a time-of-flight-mass spectrometer (TOF MS). The ability to analyze samples rapidly is desirable, as drug seizures may result in thousands of samples.

 

A method was developed using the AxION® 2 TOF MS integrated with the AxION Direct Sample Analysis™ (DSA™) system for testing various classes of street seized, illicit designer drugs, and growth hormones in solid, liquids as well as metabolites in urine.

 

This method enables fast screening and confirmation with minimal or no sample preparation using the AxION DSA system. We present a real life case study for the analysis of 369 unknown drugs from seized pills, vials, powders and urine samples.

Mer information om analysdagarna här….