202_miljoMed flerårig industriell kunskap om utsläpp från massa & pappersindustrin så har vi även kastat oss in i andra frågeställningar rörande miljön.

Dricksvatten
och föroreningar i både yt och grundvatten är kanske en av de viktigaste frågorna globalt. Men nyligen har vi blivit påminda om sårbarheten även hos oss med bland annat ämnen från ”brandskum” som inte bryts ner i naturen.
Hur bra är det att lagra vatten i plastflaskor etc…

Hur påverkar det vi spolar ner i toaletten vår miljö
Läkemedelsrester som gör fiskar sterila etc.
Båtuppställningsplatser
hur påverkar ”gifter” från våra båtar exempelvis grundvattnet? Vad släpper vi ut i sjön? Här har vi arbetat tillsammans med forskare och myndigheter för att försöka kartlägga vad som händer.