Kategori: GC

maj 28, 2018

Hur känslig en analysmetod är handlar inte bara om hur känsligt instrument man använder, upparbetningen är minst lika viktig.

 

När det gäller lättflyktiga ämnen (upp emot 40 kolatomer) så använder man ofta olika typer av tekniker men nu kan man med Markes Centri upparbeta proverna med alla teknikerna på samma utrustning.

 

Läs mer på Markes hemsida genom att klicka på bilden.

markes0528b
  • SPME and SPME–trap – Fast and sensitive sample extraction, with a range of fibre types offering analyte selectivity.
markes0528c
  • Headspace and Headspace–trap – Versatile sampling from solids and liquids contained in regular headspace vials.
markes0528d
  • HiSorb™ high-capacity sorptive extraction – Robust, fully automated probe-based immersive or headspace sampling from liquids and solids.
markes0528e
  • Thermal desorption – Using industry-standard tubes to analyse VOCs and SVOCs in air, or released from materials.
maj 5, 2017

Med ett forskningsförflutet inom massa & papper och därefter många år inom GC & GC/MS med applikationer både från luft och vätskor vill vi nu rikta blicken mot vad man kan göra med head space.

M_15

Dynamiskt

che_90

Statiskt


 

Hur skall man nu göra?

  • Samla materialet i en påse, köra GC med gasprovtagningsventil.
  • Ha materialet i en vial som upphettas och sedan överförs till en GC.
  • Samla materialet på ett sorbtionsrör ex. Tenax som sedan upphettas med Termisk desorption.

Vårt förslag !

M_2

Små provkoppar i rostfritt eller aluminium medger enkel hantering av provet.

Mikro-kammaren tillsluts och värms upp de lättflyktiga ämnena transporteras sedan med bärgasen till ett sorptionsrör.

Stor flexibilitet kan uppnås genom att man värmer olika material exempelvis från material i en bil-kupé.

Mikro-kammaren har också insats för att kunna analysera bara en sida av exempelvis kartong.

 

M_11

Flexibiliteten och känsligheten är de största fördelarna med detta koncept

M_12

S_4

Vår TOF-MS är anpassad för GC med snabba förlopp.

Möjlighet till GC*GC

Tandem Ionization för ökad möjlighet till identifiering.

 

unity_60

Basenhet - Unity-xr


 

che_91

Autoinjektor för 100 st sorptionsrör.


 

che_92

Hi GC 9020

Vår mest avancerade GC till en bråkdel av konkurrenters pris.

 


 

Provtagning

Samla in prover

sorbenter

Olika sorbenter för olika applikationer

tillsätt standard eller köp färdigt

Tillsätt standard för kvanitativ head-space