Analysuppdrag

Att identifiera olika ämnen och att bestämma koncentrationen är något vi arbetat med i många år.  Chemalys kan tillsammans med våra samarbetspartners utföra kemiska analyser på de flesta typer av organiska föreningar. Vi är specialiserade på alla former av masspektrometri och har också tillgång till de flesta typer av instrument genom våra samarbetspartners.

Vi kan LC/MS, GC/MS och MS/MS. Vi arbetar med quadrupole, ion trap, Tof etc. Vi har också stor erfarenhet av direktanalys med MS utan föregående upparbetning såsom ex. DSA eller DART.

Med ett stort kontaktnät inom forskningsvärlden så så kan vi ge de bästa råd för att tillgodose era behov,

Metodutveckling / ”Coaching”

Vi har lång erfarenhet av att sätta upp nia analysmetoder med framför allt LC/MS/MS etc. Vi har arbetat med de flesta typer av prover inom på läkemedelsindustri och klinisk verksamhet (sjukhus) …..