GC/MS

TOF/MS från SepSolve (systerföretag till Markes) finns i tre varianter.

sep_42

SepSolve är ett företag som specialiserat sig på analys av komplicerade prover. Med full kunskap om alla Markes produkter för hantering av prover så går man ett steg längre genom att se till helheten i systemet.

Passar Agilent, Thermo och fler instrument som dessutom kan utrustas med GC/GC.

 

Inget är bättre än svagaste länken!

S_23
S_2

Enklaste versionen med EI jonisation och en känslighet i full scan som motsvarar SIM på en quadrupole. m/z=1-800
Kör dina prover på instrumentet och samla in data i ett standardformat som gör att du kan använda ChemStation (Agilent) eller Excalibur (Thermo) för både styrning och utvärdering av data.

S_3

Mellan modellen med egen programvara (TOF-DS) för både kvalitativa och kvantitativa analyser. m/z=1-1500

Kan kompletteras med GC/GC

S_4

Select-eV innebär att denna TOF/MS kan jonisera vid två jonisationsenergier samtidigt ex. 70eV och 12eV. Med patenterad jonkälla så kan hör känslighet bibehållas även vi låg eV. Detta ger ökad möjlighet att finna molekyljonen även på långa kol-väte kedjor. Dessutom i kombination med TargetView sofistikerad programvara för att analysera komplexa matriser.


 

Torion GC/MS

I samarbete med Norlab säljer vi den troligtvis minsta bärbara GC/MS systemet, Bara 14kg bärbar med både egen helium tank och eget batteri för fältbruk. Systemet baseras på SPME (Solid Phase Micro Extraction) i kombination med mikro-GC och en miniatyriserad IonTrap.

T_24
tridion-9

Med utbytbart batteri och He-tank så är det bara att ge sig ut i naturen. Hela systemet är oerhört enkelt att använda då det är helt byggt för SPME-teknik. Passar både för luft & vatten analyser.

T_25

Det som normalt tar utrymme på en hel lab-bänk får nu plats i en låda med måtten ca 40*40 cm. Miniatyriseringen ger dessutom analyssvar på sekunder istället för minuter. Tack vare extremt liten IonTrap/MS kan systemet startas på mindre än 5 minuter.

T_26

Mikro-GC'n med direkt uppvärmning är extremt snabb och kan separera ett 10 tal olika föreningar på mindre än 1 minut. IonTrap'en är inte större än en 5-krona.

T-28
T_27

Ytterligare en låda - en arbetsstation kan utrustas för att preparera prover i fält.

Lägg till detta möjligheten att från konventionell luftprovtagning (TD) så kan proverna anrikas och analyseras i fält.

Dessutom finns även kalibreringsstandard tillgänglig för fältbruk.


 

MALDI-TOF & MALDI-TOF/TOF

från